banner geschiedenis

GESCHIEDENIS

In 1999 werd door de orthopedisch chirurgen Jaap Willems, Wiet Mol en Ron te Slaa (†) het idee opgevat om een Nederlandse Shoulder and Elbow Society op te richten. Onder de vleugels van de Nederlandsche Orthopaedische Vereniging (NOV) werd dit gestalte gegeven in de vorm van een werkgroep: de Werkgroep Schouder en Elleboog (WSE) . De aanleiding hiertoe was het vestigen van de aandacht op de groeiende mogelijkheid ter behandeling van schouder- en elleboogproblemen.

De laatste 10 jaar zijn wereldwijd de inzichten in de orthopedische behandelmogelijkheden opvallend toegenomen. Zo wordt steeds vaker gebruik gemaakt van arthroscopische technieken (kijkoperaties) om problemen te diagnosticeren en te behandelen. 

Ook wat betreft de prothesiologie is er veel veranderd. Nieuwe inzichten hebben geleid tot verbeteringen van bestaande implantaten maar ook tot ontwikkeling van nieuwe typen prothesen. De behandelmogelijkheden door middel van een prothese zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid.

In de afgelopen jaren is de belangstelling van orthopeden gegroeid. Geleidelijk is het aantal leden toegenomen. Met name de laatste paar jaar is er een duidelijke toename in de belangstelling voor de werkgroep, met name ook onder jonge orthopeden.