banner doelstelling

DE DOELSTELLING VAN DE WERKGROEP

De Werkgroep Schouder en Elleboog (WSE) heeft tot doel om de kennis en de behandelmogelijkheden van aandoeningen van de schouder en de elleboog in Nederland te bevorderen. Verdergaande specialisatie van orthopedisch chirurgen die belangstelling voor deze problematiek hebben, vergroot de expertise zowel qua diagnostiek als therapie. Dit heeft niet alleen duidelijke voordelen voor de patiënt, maar ook voor de kosten van de gezondheidszorg (snellere en betere oplossing van kwalen) en een maatschappelijk voordeel wanneer mensen minder lang uit hun werk of sociale omgeving zijn. Met geavanceerdere technieken wordt getracht deze voordelen nog verder te vergroten.

Behalve de steeds geavanceerdere operatieve orthopedische mogelijkheden wordt juist ook aandacht geschonken aan niet operatieve behandelingen. 

Een belangrijk onderdeel in de behandeling van diverse schouder- en elleboogklachten is de rol van fysiotherapie.

In een aantal gevallen is een gerichte fysiotherapeutische behandeling een betere keuze dan een operatie. Verder kan adequate fysiotherapie complicaties, zoals verstijving van de schouder, na een operatie voorkomen.

De werkgroep tracht via onderlinge bijeenkomsten, door het organiseren van (mini-)symposia, via collegiaal overleg over "moeilijke gevallen", door internationaal congresbezoek en door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek het inzicht in de schouder- en elleboogproblematiek en wat daar mee samen hangt te vergroten. Daarnaast onderhoudt de WSE nauw contact met zusterverenigingen, zoals de BELSS in België, waarmee af en toe gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd worden.