DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld en de Werkgroep Schouder en Elleboog zal deze zo up-to-date mogelijk houden. Voorwaarden en tarieven kunnen aan verandering onderhevig zijn. De Werkgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website komen toe aan de Werkgroep tenzij anders vermeld en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

De Werkgroep Schouder en Elleboog is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. De Werkgroep doet haar uiterste best om content geplaatst door derden te controleren en zo nodig direct te verwijderen.